Vui lòng nhập số serial sản phẩm:

Đang cập nhật...

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh

Mr Tường
098 353 6778

190x195-fpts-carepack-120716

Tuyển Dụng

FSC Hồ Chí Minh tuyển dụng 2013

FSC Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên kĩ thuật máy tính xách tay

Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT (FPT Services) thông báo tuyển dụng vị trí kĩ thuật, khu vực Hồ Chí Minh.

FPT SERVICES TUYỂN: GIÁM ĐỐC WORKSHOP

 

Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT (FPT Services) thông báo tuyển dụng giám đốc workshop, khu vực Hồ Chí Minh.

FSC Hồ Chí Minh tuyển dụng tháng 9/2012

FSC Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên kĩ thuật máy tính xách tay

Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT (FPT Services) thông báo tuyển dụng vị trí kĩ thuật, khu vực Hồ Chí Minh.

Hạn nộp hồ sơ 30/09/2012

FSC Hà Nội tuyển dụng tháng 9/2012

FPT Services tuyển dụng tháng 9/2012

 

Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT (FPT Services) thông báo tuyển dụng vị trí Cán bộ đặt hàng, khu vực Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ 01/09/2012.