Vui lòng nhập số serial sản phẩm:

Đang cập nhật...

BH FPT Carepack

Vui lòng nhập số serial:

Trạng thái sửa chữa

Vui lòng nhập số phiếu,
số điện thoại hoặc số serial:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh

Mr Tường
098 353 6778

PHIẾU BẢO HÀNH FPT CAREPACK

Hướng dẫn tìm số serial sản phẩm

* Bấm vào hình để phóng lớn.

Hãng sản xuất Tên định dạng Số ký tự Nơi nhận biết Hình ảnh
Acer S/N 22 ký tự Phía sau thân máy. serial-acer
Dell Service Tag 5-7 ký tự Phía sau thân máy. serial-dell
HP / Compaq S/N 10 ký tự Phía sau thân máy. serial-hp-compaq
Lenovo S/N 10 ký tự Phía sau thân máy. serial-lenovo
Toshiba Serial No. 9 ký tự Phía sau thân máy. serial-toshiba